Welkom bij Gebr. Gardenier v.o.f.

“Wie zoekt, die zal vinden”

Dit is een verbinding tussen het verleden en de toekomst.
Niet alleen persoonlijk,maar ook van de geschiedenis kan er veel geleerd worden.
Door opgravingen worden er ontdekkingen gedaan die voor de toekomst bewaard blijven.

Dan zullen er ook nieuwe technieken ontstaan voor archeologisch onderzoek
Maar zolang de bodem verstoord moet worden om te bouwen
zal er ook graafwerk nodig zijn om te zoeken en te vinden.

Daar willen we u graag mee helpen.